Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Phú Nghị

180+153 Phố Đông Thái, Huyện Vĩnh Bảo

0200416502

Đào Phú Nghị

HP111/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0913.535741

Dientu153.phunghi@gmail.com

0913.535741

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với

online

Bạn vừa đặt mua sản phẩm
x