Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Hải Tuyết

NR.Nguyễn Văn Việt , Thị Trấn Hồ ,Thuận Thành , Thành Phố Bắc Ninh

2300946916

Nguyễn Văn Việt

BN68/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0974515555

haituyetplaza@gmail.com

0974515555

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với

online

Bạn vừa đặt mua sản phẩm
x