Phạm Liên
179-181 thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Phạm Liên

179-181 thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

0900239672

Phạm Viết Liên

HY73/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0917650888

ctyphamlien@gmail.com

0917650888

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với

online

Bạn vừa đặt mua sản phẩm
x