Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Trường Khang

Số 120, Khu 1 Thị Trấn Cồn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

0600057248

Đỗ Trường Khang

ND51/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0904.527213

truongkhanghh@gmail.com

0904.527213

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với

online

Bạn vừa đặt mua sản phẩm
x