Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Thúy Xiêm

Đường 57, Thị Trấn Lâm, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

0600031070 / 06002134721

Hoàng Trọng Xiêm

ND125/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0912.190823

dtxiemthuy@gmail.com

0912.190823

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với

online

Bạn vừa đặt mua sản phẩm
x