Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Huyền Trình

Xã Lạc Quần, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

0600346169 / 0600290692

Trần Mạnh Trình

ND112/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0983.887242

huyentrinhstore@gmail.com

0983.887242

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với

online

Bạn vừa đặt mua sản phẩm
x