Vinh Thủy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Vinh Thủy

A6 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

2901739992

Nguyễn Thị Bích Thủy

NA21/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0913.273506

vinhthuyna@gmail.com

0913.273506

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với

online

Bạn vừa đặt mua sản phẩm
x