Trung Xuân
TT Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Trung Xuân

TT Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

10338

Phạm Quang Trung

TN22/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0988717697

trungxuanpy@gmail.com

0988717697

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với

online

Bạn vừa đặt mua sản phẩm
x