Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Đức Anh

Ngã 3 Bắc Há - Việt Quang - Bắc Quang - Hà Giang

8189150240

Nguyễn Thị Minh

HG16/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0979 952 184

nguyenminhbqhg@gmail.com

0979 952 184

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với

online

Bạn vừa đặt mua sản phẩm
x