Kho Thanh Hóa

 

Diện tích: 3.600 m2

Địa chỉ: Đông Thọ, Thanh Hóa

Số lượng phương tiện: 7 xe

Chi phối các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với

online

Bạn vừa đặt mua sản phẩm
x