Kho Hà Tĩnh

Kho Hà Tĩnh

 

Diện tích: 3.200 m2

Địa chỉ: Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Số lượng phương tiện: 6 xe

Chi phối các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với

online

Bạn vừa đặt mua sản phẩm
x