Thông tin liên hệ

+ Phòng nhân sự

Tell: 02253.611.960

Fax: 02253.611.486

Email: info@samnec.com.vn

+ Bán hàng online

02253.611.522 - 532 - 542

02253.822.527 - 528 - 529

https://www.facebook.com/samnecfanpage/

+ Thanh tra trực tuyến

Tell: 02253.611.519 - 520

+ Hỗ trợ kỹ thuật - bảo hành

Tell: 02253.610.508 - 611.516

Gửi liên hệ cho chúng tôi

Mã bảo vệ:

  • Chat với tư vấn bán hàng

Vui lòng nhập tên và số điện thoại

Chat với

online

Bạn vừa đặt mua sản phẩm