Thể lệ chương trình

1. Thời gian diễn ra chương trình:

Áp dụng từ ngày 06/09/2019 đến hết ngày 30/09/2019.

2. Nội dung chương trình:

Mua Smart Tivi Samsung tại siêu thị Điện Máy Samnec, khách hàng sẽ được mua loa Samsung với giá ưu đãi hấp dẫn, bao gồm:

- Loa HW-K350/XV giá 1,490,000 VNĐ.

- Loa HW-M360/XV hoặc HW-R450/XV giá 1,990,000 VNĐ.

- Loa HW-M450/XV hoặc HW-R550/XV giá 2,490,000 VNĐ.

- Loa HW-R650/XV hoặc HW-N650/XV giá 3,990,000 VNĐ.

- Loa HW-Q60R/XV giá 4,990,000 VNĐ.

- Loa HW-Q70R/XV giá 10,490,000 VNĐ.

3. Phạm vi khuyến mãi:

Áp dụng trên toàn hệ thống Siêu thị Điện Máy Samnec.

Bán hàng Online Samnec: 02253. 611. 522

Online Samnec

Online

Hài lòng Không hài lòng