• Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000E - 13.200.000đ
 • Internet Tivi Sony 32 inch KDL-32W600D - 6.690.000đ
 • Internet Tivi Sony 40 inch KDL-40W650D - 8.290.000đ
 • Internet Tivi Sony 48 inch KDL-48W650D - 10.400.000đ
 • Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G - 9.900.000đ
 • Tivi Sony 32 inch KDL-32R300E - 6.390.000đ
 • Internet Tivi Sony 40 inch KDL-40W660E - 8.690.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000E/S - 19.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X9000F - 24.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9500G - 42.900.000đ
 • Android Tivi Sony 43 inch KDL-43W800F - 10.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G - 18.900.000đ
 • Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F - 14.400.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G - 22.400.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G - 27.400.000đ
 • Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660F - 9.400.000đ
 • Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660F - 11.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G - 13.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500F - 13.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500F/S - 13.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500F - 11.600.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500G - 34.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500F - 18.900.000đ
 • Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000F - 10.900.000đ
 • Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F - 14.400.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500F - 57.900.000đ
 • Android Tivi Sony OLED 55 inch KD-55A8F - 49.900.000đ
 • Android Tivi OLED Sony 65 inch KD-65A9F - 94.900.000đ
 • Android Tivi Sony OLED 65 inch KD-65A8F - 74.900.000đ
 • Android Tivi OLED Sony 55 inch KD-55A9F - 59.900.000đ
 • Android Tivi OLED Sony 75 inch KD-75Z9F - 89.900.000đ
 • Smart Tivi Sony 50 inch KDL-50W660G - 12.400.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G - 32.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G - 36.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500G - 55.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G/S - 16.400.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G/S - 27.400.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G/S - 36.900.000đ
 • Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G - 11.400.000đ
 • Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G - 11.900.000đ
 • Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G - 16.400.000đ
 • Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G - 14.900.000đ
 • Smart Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G - 14.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G/S - 21.900.000đ
 • Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G - 25.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G - 44.900.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G - 16.400.000đ
 • Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W610G - 7.490.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 85 inch KD-85X9500G - 109.900.000đ
 • Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G - 54.900.000đ
 • Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8G - 79.900.000đ
 • Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9G - 64.900.000đ
 • Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9G - 94.000.000đ
 • Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G - 21.900.000đ

Thời gian áp dụng từ 18/11/2019 đến 26/01/2020

Chương trình khuyến mại có thể kết thức trước thời hạn hoặc đến khi hết quà.

Online Samnec

Online

Hài lòng Không hài lòng