262 shop Samnec

Mua hàng online: 02253 611 522

Tổng đài mở 7H30 - 17H30 các ngày trong tuần

Đặt hàng tự động mở 24/7

Chương trình khuyến mãi Sắm Tivi Sony - Nhận quà giá trị

Người đăng: Quang Tân lúc: 2019-05-11 17:23:59

 

Chương trình khuyến mãi Sắm Tivi Sony - Nhận quà giá trị

Quý khách hàng đặt mua Tivi thương hiệu Sony trên toàn hệ thống điện máy Samnec nhận ngay quà trị giá hấp dẫn:

- Tặng Bình siêu tốc trị giá 300.000đ khi mua Tivi Sony từ 43 đến 48 inch

- Tặng Quạt trị giá 500.000đ khi mua Tivi Sony 49 inch trờ lên

Lưu ý: Sản phẩm sẽ được trừ bằng tiền mặt nếu hết quà

Thời gian áp dụng chương trình: 26/04/2019 đến 16/06/2019

 

 

 

Sản phẩm áp dụng chương trình khuyến mãi

model 2019

Smart Tivi Sony Full HD 43 inch KDL-43W800G

Sony 43W800G

9.220.000đ

Quà:2.780.000đ

Mua ngay

model 2016

Internet Tivi Sony Full HD 48 inch KDL-48W650D

Sony 48W650D

7.280.000đ

Quà:5.520.000đ

Mua ngay

model 2018

Smart Tivi Sony Full HD 43 inch KDL-43W660F

Sony 43W660F

7.110.000đ

Quà:1.580.000đ

Mua ngay

model 2019

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G/S

Sony 43X8500G

12.400.000đ

Quà:3.890.000đ

Mua ngay

model 2019

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

Sony 43X7000G

9.260.000đ

Quà:2.640.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500F

Sony 43X8500F

7.440.000đ

Quà:11.460.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500F

Sony 43X7500F

10.210.000đ

Quà:5.880.000đ

Mua ngay

model 2018

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000F

Sony 43X7000F

4.510.000đ

Quà:9.980.000đ

Mua ngay

model 2019

Smart Tivi Sony Full HD 43 inch KDL-43W660G

Sony 43W660G

7.580.000đ

Quà:2.220.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F

Sony 49W800F

4.730.000đ

Quà:14.060.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500F/S

Sony 43X8500F

6.240.000đ

Quà:12.660.000đ

Mua ngay

model 2017

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000E

Sony 43X8000E

7.090.000đ

Quà:10.310.000đ

Mua ngay

model 2019

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

Sony 43X8000G

9.700.000đ

Quà:3.900.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi Sony 43 inch KDL-43W800F

Sony 43W800F

9.960.000đ

Quà:4.330.000đ

Mua ngay

model 2019

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G

Sony 65X8000G

19.450.000đ

Quà:10.450.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500F

Sony 55X7500F

13.410.000đ

Quà:12.780.000đ

Mua ngay

model 2018

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000F

Sony 65X7000F

22.190.000đ

Quà:13.400.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X9000F

Sony 49X9000F

12.520.000đ

Quà:7.880.000đ

Mua ngay

model 2019

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

Sony 49X8000G

11.930.000đ

Quà:4.970.000đ

Mua ngay

model 2018TG 0%

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500F

Sony 55X8500F

21.240.000đ

Quà:12.550.000đ

Mua ngay

model 2019

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500G

Sony 55X9500G

23.100.000đ

Quà:19.700.000đ

Mua ngay

model 2019

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G

Sony 55X8500G

17.260.000đ

Quà:7.190.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8F

Sony 65A8F

45.950.000đ

Quà:44.950.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500F

Sony 75X8500F

26.630.000đ

Quà:53.870.000đ

Mua ngay

model 2018TG 0%

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500F/S

Sony 65X8500F

34.420.000đ

Quà:19.170.000đ

Mua ngay

model 2017TG 0%

Android Tivi Sony OLED 65 inch KD-65A1

Sony 65A1

72.520.000đ

Quà:37.380.000đ

Mua ngay

model 2018TG 0%

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7500F

Sony 65X7500F

26.370.000đ

Quà:14.420.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi Sony 4K 85 inch KD-85X9000F

Sony 85X9000F

98.770.000đ

Quà:48.130.000đ

Mua ngay

model 2019

Smart Tivi Sony Full HD 50 inch KDL-50W660G

Sony 50W660G

8.950.000đ

Quà:2.450.000đ

Mua ngay

model 2019

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9500G

Sony 65X9500G

30.620.000đ

Quà:17.280.000đ

Mua ngay

model 2019

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G/S

Sony 55X8500G

17.260.000đ

Quà:7.190.000đ

Mua ngay

model 2018

Smart Tivi Sony Full HD 50 inch KDL-50W660F

Sony 50W660F

8.540.000đ

Quà:2.060.000đ

Mua ngay

model 2018TG 0%

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9000F

Sony 55X9000F

25.730.000đ

Quà:14.770.000đ

Mua ngay

model 2017

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000E/S

Sony 49X8000E

21.060.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi OLED Sony 55 inch KD-55A9F

Sony 55A9F

29.890.000đ

Quà:43.510.000đ

Mua ngay

model 2019

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G

Sony 65X8500G

24.080.000đ

Quà:7.820.000đ

Mua ngay

model 2019

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

Sony 55X7000G

11.860.000đ

Quà:3.840.000đ

Mua ngay

model 2017

Android Tivi Sony OLED 77 inch KD-77A1 ME6

Sony 77A1 ME6

256.030.000đ

Quà:42.970.000đ

Mua ngay

model 2017

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000E

Sony 49X8000E

11.730.000đ

Quà:11.560.000đ

Mua ngay

model 2018TG 0%

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500F/S

Sony 55X8500F

21.240.000đ

Quà:12.550.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500F/S

Sony 49X8500F

16.660.000đ

Quà:8.730.000đ

Mua ngay

model 2017

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000E/S

Sony 55X8000E

17.930.000đ

Quà:11.760.000đ

Mua ngay

model 2018TG 0%

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000F

Sony 55X7000F

13.710.000đ

Quà:8.190.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8F

Sony 55A8F

24.370.000đ

Quà:37.530.000đ

Mua ngay

model 2019

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G/S

Sony 65X8500G

24.080.000đ

Quà:7.820.000đ

Mua ngay

model 2019

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

Sony 55X8000G

15.040.000đ

Quà:5.660.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi OLED Sony 75 inch KD-75Z9F

Sony 75Z9F

48.380.000đ

Quà:61.620.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi OLED Sony 65 inch KD-65A9F

Sony 65A9F

71.250.000đ

Quà:39.650.000đ

Mua ngay

model 2018TG 0%

Android Tivi Sony 4K 60 inch KD-60X8300F

Sony 60X8300F

28.890.000đ

Quà:12.010.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500F

Sony 49X8500F

16.660.000đ

Quà:8.730.000đ

Mua ngay

model 2018TG 0%

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9000F

Sony 65X9000F

38.350.000đ

Quà:23.150.000đ

Mua ngay

model 2018

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500F

Sony 49X7500F

14.770.000đ

Quà:6.120.000đ

Mua ngay

model 2017TG 0%

Android Tivi Sony OLED 55 inch KD-55A1

Sony 55A1

Quà:49.900.000đ

Mua ngay

model 2018

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F

Sony 49X7000F

6.930.000đ

Quà:12.470.000đ

Mua ngay