Đăng nhập tài khoản [x]

Đăng ký thành viên

TẬP ĐOÀN CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAMNEC
  Trang chủ

  Liên hệ Samnec

  Thông tin liên hệ

  + Phòng nhân sự

  Tell: 02253.611.960

  Fax: 02253.611.486

  Email: info@samnec.com.vn

  + Bán hàng online

  02253.611.522 - 532 - 542

  02253.822.527 - 528 - 529

  https://www.facebook.com/samnecfanpage/

  + Thanh tra trực tuyến

  Tell: 02253.611.519 - 520

  + Hỗ trợ kỹ thuật - bảo hành

  Tell: 02253.610.508 - 611.516

  Gửi liên hệ cho chúng tôi

  6405725