Loading...

289 cửa hàng Samnec

Mua hàng online: 02253 611 522

Tổng đài mở 7H30 - 17H30 các ngày trong tuần

Đặt hàng tự động mở 24/7

Trang chủ

Liên hệ Samnec

+ Phòng nhân sự

Tell: 02253.611.960

Fax: 02253.611.486

Email: info@samnec.com.vn


+ Bán hàng online

02253.611.522 - 532 - 542

02253.822.527 - 528 - 529

https://www.facebook.com/samnecfanpage/


+ Thanh tra trực tuyến

Tell: 02253.611.519 - 520


+ Hỗ trợ kỹ thuật - bảo hành

Tell: 02253.610.508 - 611.516

  • Gửi liên hệ cho chúng tôi

Tên người liên hệ

Điện thoại

Email

Địa chỉ

Nội dung

2464515