Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy Instagram Samnec Điện Máy Tiktok Samnec Điện Máy

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 55 inch QA55Q70BAKXXV

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 55 inch QA55Q70BAKXXV 2022

  loading55"loading65"loading75"loading85"

  -12%

  Quà: 2.250.000đ

  Giá bán: 18.700.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.13 tháng xem TV360

  4.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  5.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  6.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  7.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  8.Tặng lò vi sóng MOC20100S (chỉ áp dụng tại Hải Phòng)

  9.Tặng 02 sữa rửa mặt sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 65 inch QA65Q60BAKXXV

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 65 inch QA65Q60BAKXXV 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"loading85"

  -11%

  Quà: 2.150.000đ

  Giá bán: 19.100.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.13 tháng xem TV360

  4.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  5.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  6.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  7.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  8.Tặng lò vi sóng MOC20100S (chỉ áp dụng tại Hải Phòng)

  9.Tặng 02 sữa rửa mặt sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 55 inch QA55Q80BAKXXV

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 55 inch QA55Q80BAKXXV 2022

  loading50"loading55"loading65"loading75"loading85"

  -19%

  Quà: 4.440.000đ

  Giá bán: 23.200.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.13 tháng xem TV360

  4.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  5.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  6.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  7.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  8.Tặng lò vi sóng MOC20100S (chỉ áp dụng tại Hải Phòng)

  9.Tặng 02 sữa rửa mặt sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 50 inch QA50Q60BAKXXV

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 50 inch QA50Q60BAKXXV 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"loading85"

  -17%

  Quà: 2.590.000đ

  Giá bán: 14.700.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.13 tháng xem TV360

  4.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  5.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  6.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  7.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  8.Tặng 02 sữa rửa mặt sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 55 inch QA55Q60BAKXXV

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 55 inch QA55Q60BAKXXV 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"loading85"

  -20%

  Quà: 3.660.000đ

  Giá bán: 17.700.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  5.13 tháng xem TV360

  6.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  7.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  8.Tặng 02 sữa rửa mặt sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 75 inch QA75Q60BAKXXV

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 75 inch QA75Q60BAKXXV 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"loading85"

  -19%

  Quà: 6.510.000đ

  Giá bán: 33.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Tặng loa tháp MX-T40

  4.13 tháng xem TV360

  5.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  6.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  7.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  8.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  9.Tặng lò vi sóng MOC20100S (chỉ áp dụng tại Hải Phòng)

  10.Tặng 02 sữa rửa mặt sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 65 inch QA65Q70BAKXXV

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 65 inch QA65Q70BAKXXV 2022

  loading55"loading65"loading75"loading85"

  -15%

  Quà: 3.380.000đ

  Giá bán: 22.100.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.13 tháng xem TV360

  4.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  5.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  6.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  7.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  8.Tặng lò vi sóng MOC20100S (chỉ áp dụng tại Hải Phòng)

  9.Tặng 02 sữa rửa mặt sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 85 inch QA85Q60BAKXXV

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 85 inch QA85Q60BAKXXV 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"loading85"

  -16%

  Quà: 7.760.000đ

  Giá bán: 47.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Tặng loa tháp MX-T40

  4.13 tháng xem TV360

  5.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  6.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  7.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  8.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  9.Tặng lò vi sóng MOC20100S (chỉ áp dụng tại Hải Phòng)

  10.Tặng 02 sữa rửa mặt sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 65 inch QA65QN700AKXXV

  Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 65 inch QA65QN700AKXXV 2021

   

  -40%

  Quà: 24.090.000đ

  Giá bán: 59.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  3.01 tháng xem SVOD Premium

  4.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  5.13 tháng xem TV360

  6.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  7.Tặng lò vi sóng MOC20100S (chỉ áp dụng tại Hải Phòng)

  8.Tặng 02 sữa rửa mặt sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung The Serif 4K 55 inch QA55LS01BAKXXV

  Smart Tivi Samsung The Serif 4K 55 inch QA55LS01BAKXXV 2022

  loading50"loading55"loading65"

  -17%

  Quà: 4.130.000đ

  Giá bán: 23.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  3.13 tháng xem TV360

  4.06 tháng xem VieON 8K

  5.06 tháng xem phim SVOD Premium + 02 phim chiếu rạp TVOD trong 03 tháng

  6.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  7.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  8.Tặng lò vi sóng MOC20100S (chỉ áp dụng tại Hải Phòng)

  9.Tặng 02 sữa rửa mặt sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K 55 inch QA55QN90AAKXXV

  Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K 55 inch QA55QN90AAKXXV 2021

  loading65"

  -54%

  Quà: 19.190.000đ

  Giá bán: 34.900.000đ

  1.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  2.Free 1 tháng SVOD Premium

  3.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  4.13 tháng xem TV360

  5.Hỗ trợ 50K xăng xe

  6.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  7.Tặng lò vi sóng MOC20100S (chỉ áp dụng tại Hải Phòng)

  8.Tặng 02 sữa rửa mặt sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 85 inch QA85QN900BKXXV

  Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 85 inch QA85QN900BKXXV 2022

  loading65"loading75"loading85"

  -31%

  Quà: 60.480.000đ

  Giá bán: 189.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.13 tháng xem TV360

  3.Tặng TV Samsung The Frame

  4.12 tháng xem VieON 8K

  5.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  6.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  7.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  8.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  9.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  10.Tặng lò vi sóng MOC20100S (chỉ áp dụng tại Hải Phòng)

  11.Tặng 02 sữa rửa mặt sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm  41 Tivi

Load more

Close menu
 • Loading
 • Loading